logo
Zmena adresy webového rozhrania pre prístup k e-mailovým schránkam
 
info

Webové rozhranie pre prístup k e-mailovým schránkam je k dispozícii na novej adrese
https://posta.kapitula.sk/